13 września 2013

Spotkania -wrzesień 2013

Najbliższe spotkania autorskie członków i kandydatów na członków Wrocławskiego Oddziału Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
 
15.09.2013 r. - Bartosz Patryk Rzyman – recital organowy, Oborniki Śląskie, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. kard. S.Wyszyńskiego 23; godz. 17:30. Prowadzenie Maria Ewa Syska.

17.09.2013 r. - Wrocławski Oddział Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie i Fundacja „Gniazdo Polskie” – program słowno-muzyczny „Bolesne daty”, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 9; godz. 17:00. Prowadzenie: Anna Paciorek i Jerzy Ziomek.

20.09.2013 r. – Janina Oparowska – spotkanie autorskie
„A kresy wciąż wołają”, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 9; godz. 17:00

22.09.2013 r. – Bartosz Patryk Rzyman – recital organowy, Zakopane – Olsza, Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, os. Piszczory 13; godz. 17:30. Prowadzenie Maria Ewa Syska.

23.09.2013 r. – Izabela Monika Bill – spotkanie poetyckie z promocją tomiku „Sztuka jedzenia jabłek”; Wrocław, Salonik 3 Muz, ul. Zawalna 7, godz. 18:00. Prowadzenie Tadeusz Lira-Śliwa, oprawa muzyczna Anna Rodak (wiolonczela)

24.09.2013 r. – Anna Paciorek – spotkanie poetyckie, promocja tomiku poezji „Zamknięte otwarte”; Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, ul. Kościuszki 9, godz. 17:00. Oprawa muzyczna Bartosz Rzyman (fortepian), prowadzenie Maria Ewa Syska.

28.09.2013 r. - Wrocławski Oddział Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie – wieczorek poetycki, Wrocław, Klasztor Sióstr Elżbietanek ul. Św. Józefa – Ostrów Tumski; godz. 16:30; w programie msza św. (17:00) w intencji Patrona i zmarłych członków KLP. Spotkanie zamknięte w gronie zaproszonych gości.

29.09.2013 r. - Wrocławski Oddział Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie,  promocja antologii poezji KLP „W witrażach czasu”, Wrocław, kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku; godz. 19:00. Dodatkowo promocja tomiku Anny Paciorek „Zamknięte otwarte”, książek ks. Pawła Wojciecha Maciąga oraz płyty solowej Bartosza Patryka Rzymana „Marian Sawa Organ Works V” AP0250. Prowadzenie: ks. Paweł Wojciech Maciąg, Anna Paciorek, Maria Ewa Syska. Wstęp wolny.

14.11.2013 r. - Wrocławski Oddział Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie - wieczorek poetycki, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 9; godz.18:00; motto: „…głębszy niż ziemi krew    bujniejszy niż drzewo jest biały kamień    obojętna pełnia…” z wiersza „Biały kamień”.

Na wszystkie wieczorki serdecznie zapraszamy w imieniu bohaterów spotkań autorskich oraz w imieniu własnym:
Anna Paciorek (Wicekanclerz, Kanclerz Oddziału Wrocławskiego), Wiesława Kucięba (1-szy z-ca sekretarza), Maria Ewa Syska (członek) i Andrzej Siedlecki (członek)


opracowanie:
Wiesława Kucięba

Program słowno - muzyczny

W dniu 17.09.2013 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Klubie Muzyki
i Literatury we Wrocławiu, pl. T. Kościuszki 10

                                      

Zaproszenie na wieczór poetycki Izabeli Moniki Bill


 

27 sierpnia 2013

Wieczór autorski Anny PaciorekKoło Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
 Oddział we Wrocławiu

ZAPRASZA NA WIECZÓR AUTORSKI
 ANNY PACIOREK
ZWIĄZANY Z PROMOCJĄ NOWEGO TOMIKU
PT. „Zamknięte otwarte”

W części muzycznej wystąpi Bartosz P. Rzyman
Prowadzenie: 

Maria Ewa Syska 

(wstęp wolny) 

Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10

24 września (wtorek), godz. 17:00
 

11 sierpnia 2013

Zaproszenie na wystawę


Koło Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Oddział we Wrocławiu

ZAPRASZA
na wystawę prac malarskich

 
EWY ZOFII BRYGYDY JEDNORÓG Z D. MATYS

odbywające się w sierpniu i wrześniu 2013 r. 
w Klubie Pod Kolumnami we Wrocławiu przy pl. Św. Macieja, pt. „Moja okolica”,
oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce przy ul. Wiejskiej 24 pt. „Akt”.
Tematyka obrazów to: krajobrazy, architektura, ludzie, natura.

Ewa Jednoróg malarka, poetka urodziła się we Wrocławiu. Wystawy jej prac malarskich odbywały się w Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i na Ukrainie. Brała udział w licznych konkursach, na których zdobywała nagrody i wyróżnienia.

Liczba wyświetleń

Obserwatorzy